Om beggesider.dk

Bloggen giver et alternativt blik på samfundsproblemer hvor begge sider af et problem vil blive brugt. Hvert problem har to sider, for at problemet skal løses skal der ske en dialog og på den måde forstår man hinandens perspektiver på forskelige sager. Formålet med bloggen er at give et indblik i samfundsproblemer set fra en politisk engageret gymnasieelev som vil bruge begge sider af et problem til at danne en overordnet konklusion der giver læseren lidt at tænke om.