Løgne, manipulation og dobbeltmoral er en del af dansk politik

Løgne, manipulation og uærlighed er blevet normale ord, at associere dansk politik og danske politikkere med. Flere gange er politikkere tilhørende den nuværende regering taget i, at frembringe usande fakta og historier for offentligheden, i håb om at rykke holdninger og skabe støtte til deres politik. Senest er integrationsministeren, Inger Støjberg taget i en løgn i den meget medie omtalte hamburgerryg -sag, hvor hun her fortalte om en lille pige ved navn Sofia, som angiveligt skulle havde været nægtet svinekød, af grund til regler i Ålborgs regler i børnehaveinstitutioner. Dette viste sig, at være en løgn da ingen institutioner i Ålborg har haft sådanne en regel. Derefter er der blevet afsløret, at Danmark har fiflet med tallene, der viser at der er brugt 0,47% af Danmarks BNP på asylansøger i 2015. Tallene viste at Danmark lå på anden pladsen lige under Sverige, som har taget 8 gange så mange flygtninge ind som Danmark. Denne fakta viste sig at være usand og blot endnu et forsøg på at lægge Danmark i godt lys, da Danmark har modtaget massiv international kritik og dermed kunne dette, lægge en dæmper på Danmarks pinlige håndtering af mennesker på flugt. Men hvorfor ville regeringen og dets politikere frembringe usande fakta for befolkningen? Her er tale om direkte manipulation af menneskers holdninger, samt også synet på Danmarks håndtering af mennesker på flugt. Hvis man har så lidt tiltro til sit eget projekt, som politikker og som regering, at man har brug for at frembringe usande fakta og historier for at få støtte, hvor troværdig er man så? Burde de politikkere, som skulle forestille at repræsentere sine vælgere, og værne om Danmark, sidde på store ministerposter, når de kunne finde på at frembringe usande historier for at manipulere befolkningen?

Dobbeltmoralen er fuldstændig latterlig  

Flere politikkere forsvarede Muhammed-tegningen, som der dengang vakte stor vrede hos nogle muslimer, som mente det var en hån mod deres religion og profet, men her mente nogle politikere (inklusivt vores nuværende folktetingsformand), at man aldrig kunne trække denne tegning tilbage, da det ville begrænse ytringsfriheden som er en ukrænkelig ret, som vi i Danmark skal værne om. Nu da Danmark har modtaget massiv international kritik af den omtalte smykke-lov, har the guardian udgivet en satire tegning af statsminister Lars Løkke i nazi uniform, som afspejling på hans regerings politik, har Pia Kjærsgaard været på nationalt tv og sige at hun synes The Guardian burde trække denne satire tilbage og undskylde. Dette er et tydeligt eksempel på den dobbeltmorale, der udspiller sig hos nogle politikere i vor land, at man som folketingsformand opfordrer til at tilsidesætte en dansk værdi, der står skrevet i grundloven for eget behov, og at man forsvarede den ret, da den blev brugt i form af satire mod islam, men når den retter sig mod statsministeren står man ikke ved retten til ytringsfrihed længere? Hvilken skam.

Endnu et eksempel kan være regerings ønske om at yde støtte til de såkaldte nær områder. Ser man bort fra at nær områderne er helt mættede og spændt til bristepunktet, hvor der ikke engang kan ydes basale fysiske behov til flygtninge, at et land som Libanon, der er mindre end Danmark, har taget imod over en million flygtninge. Regeringen ønsker at yde støtte i de såkaldte nærområder, men samtidigt beskærer de flere milliarder kroner på udviklingsbistanden som netop har til formål, at skabe stabilitet, opdyrke civilsamfundet, skabe bæredygtige institutioner og konfliktnedtrapning, samtidig med at man vil yde nødhjælp til nærområderne for, at undgå at tage flygtninge selv. Med denne dobbeltmoralske handling forbedrer man intet i nærområderne, tværtimod man  bidrager til endnu dårligere forhold samtidigt med,  at man bidrager til at sende endnu flere folk på flugt mod Europa, som er det modsatte af hvad regeringen ønsker.

Vi skal være kritiske over politikkere i vores samfund.

Vi danskere skal være bedre til, at forholde os kritiske til politikkerne i vores samfund, på den måde styrker vi demokratiet, samtidigt med at kvaliteten bliver bedre i den politik, der bliver ført, da når vi er mere kritiske, så vil politikkerne sågar også ikke have det let med løgne, usande fakta og manipulation.