Er fremmedhadet stigende i Danmark ?

Med den aktuelle flygtningestrøm, er det efterhånden blevet meget normalt at en lille gruppe af samfundet bliver meget fremmedhadske og danner racistiske holdninger. Da mange mennesker med andre værdisæt, mentalitet og religion end den etniske dansker forsøger at komme ind i Danmark danner dette mange fordomme hos en lille del af befolkningen da de ikke kender til de her fremmede. Især religionen hos flygtninge danner store fordomme hos mange etniske danskere da de fleste flygtninge har islam som religion. Hen over det sidste årti er mange terrorhandlinger begået i islams navn af forskellige radikaliseret terrorgrupper såsom Isis, Al Quaada og Al nusra. Men disse handlinger har reelt set intet med islam at gøre, islam er fred og sådanne terrorhandlinger der dræber uskyldige mennesker er strengt forbudt i islam, et direkte citat fra koranen lyder således at det at dræbe et andet menneske uretfærdigt svarer til at dræbe hele menneskeheden.

Derefter frygter nogle borgere i samfundet at disse flygtninge ikke vil blive integreret godt i samfundet da de kigger på forrige flygtninge som nu er borgere i samfundet men alligevel isoleret og bor i de såkaldte ghettoer. Men det meget normalt at når folk der har meget tilfælles vælger bolig tæt på hinanden, et eksempel på det kan være de 35.000 danskere der bor i Spanien, de bor også for sig selv og gør lige præcis det indvandre bliver kritiseret for i Danmark.  Men denne frygt for det fremmede kommer også i udtryk da nogle politikkere, som har kommet med meget hadefulde kommentarer mod mennesker fra Mellemøsten som har islam som religion. Men især regeringen som nu har vedtaget mange udlændingestramninger som ifølge FN kan føre til mere fremmedhad i Danmark.

Hvilke tegn er der i dag på fremmedhad i Danmark ?

Fremmedhad ses i dag en hel del på de sociale medier hvor nogle borgere danner grupper såsom ja til frihed-nej til islam hvor de her udtrykker deres hadefulde holdninger især mod udlændinge med islam som religion. Det kan også ses på de grove hærværk handlinger der sket mod asylcentre hvor bl.a. hagekorset er blevet malet på væggene.

 

Hvad det betyder hvis fremmedhadet fortsætter?

Samfundet vil være mere delt og minoriteter i samfundet vil blive mere isoleret, og fordomme om hinanden fra begge sider vil blive større og aldrig løst hvis man ikke kommer i dialog og debatterer om problemerne. Som Statsministeren nævnte i sin nytårstale, så mister vi noget meget dansk hvis vi ikke kan have en dialog om problemerne og på den måde løse dem. Det vigtigt at huske på at det er terroristernes mål at skabe had og split i samfundet, de begår terror i Islams navn og håber at skabe et had mod islam i samfundet. Ved at hade islam på baggrund af terrorhandlinger begået af fx Isis så vinder terroristerne. Og der må man spørge sig selv, vil vi som danskere lade os bukke under for terroristerne eller vil vi være stærkere end dem og ikke lade dem skabe splid i samfundet ? Sammen er vi stærkere.